KDO JSME

Spolupracujeme s obcemi, s Úřadem práce, s lokálními firmami i autoritami.

Kdo jsme

Pomocné ruce z.s., je nezisková organizace, orientovaná na rozvoj celoživotního vzdělávání a podporu dalšího vzdělávání. Realizujeme a podporujeme aktivity zaměřené na adaptabilitu a uplatnění na trhu práce, zejména u sociálně vyloučených skupin. Zaměřujeme se na podporu, poradenství a aktivizaci při získávání nových dovedností, zvyšování kvalifikace sociálně vyloučených osob, spolupracujeme s organizacemi v oblasti sociálních služeb, se kterými hledáme účelná řešení pro individuální uplatnění našich klientů a sociálního začleňování cílových skupin včetně podpory partnerství na místní a regionální úrovni.

Kontaktujte nás s dotazem či poptávkou
Telefon:
+420 777 263 781
Email:
koudelkova@pomocneruce.cz