PROJEKTY

Název projektu: ALMA - 96 - mobilita mládeže

Číslo projektu: CZ.03.01.01/00/23_096/0002241
Realizace:
1.2.2024 – 31.10.2024

AKTIVITY:

Popis:
Projekt je zaměřen na aktivní začleňování nezaměstnané nebo neaktivní znevýhodněné mládeže ve věku 15 - 29 let. Pro její aktivizaci je využíván v souladu s evropskou iniciativou ALMA nástroj mezinárodní mobility znevýhodněné mládeže. Zahraniční stáž proběhne v Německu.
AKTIVITY:
Přípravná fáze:
• vstupní diagnostika;
• individuální poradenství a podpora;
• jazyková příprava;
• multikulturní trénink;
• praktické informace k zajištění stáže, organizaci cesty a místu pobytu;
• obecné školení finanční gramotnosti;
• seznámení účastníků se zástupci dodavatele zahraniční stáže;
• integrační workshop před odjezdem na stáž.
Zahraniční stáž:
• odborná praxe pro účastníky projektu v pracovním prostředí firmy nebo instituce v jiném členském státě EU;
• další jazyková výuka;
• průběžné skupinové poradenství;
• průběžné individuální poradenství a podpora;
• doprovodné motivační a integrační akce.
Následná fáze:
• individuální poradenství a koučink;
• podpora účastníků při hledání zaměstnání nebo návratu do vzdělávání;
• závěrečné vyhodnocení.
Kontakt:

Michal Kříž – projektový manažer
Telefon: +420 775 986 092
Email: kriz@pomocneruce.cz